Instructeur

 

Sensei Gabriel Girard
Instructeur en chef  Ryukyu kobujutsu 

  • San Dan (3e Dan) Chito Ryu karaté do
  • San Dan (3e Dan) Kei Shin Ryu karaté do
  • Shidoin Kei Shin Ryu karaté do
  • Jun shidoin Chito Ryu karaté do
  • Ceinture noire Ryukyu kobujutsu
  kobu-instructeur-3