Gabriel Girard

Sensei Gabriel Girard

Instructeur chef

  • Ni Dan (2e Dan) Chito Ryu karaté do
  • San Dan (3e Dan) Kei Shin Ryu karaté do
  • Shidoin Kei Shin Ryu karaté do
  • Jun-shidoin Chito Ryu karaté do
  • Ceinture marron Ryukyu kobujutsu
gabriel