Carole Samson

Sensei Carole Samson

Assistante instructrice

 

  • Ni Dan (2e Dan) Chito Ryu karaté do
  • Ni Dan (2e Dan) Kei Shin Ryu karaté do
  • Jun shidoin Kei Shin Ryu karaté do
  • Jun-shidoin Chito Ryu karaté do
  • Ceinture marron Ryukyu kobujutsu
carole