Karaté Archive

Qui sommes-nous!

Posted 29/12/2013 By girard

Les instructeurs Instructeurs     Sensei Gabriel Girard Instructeur chef  Shodan (1er Dan) Chito Ryu karaté do San Dan (3e Dan) Kei Shin Ryu karaté do Shidoin Kei Shin Ryu karaté do Ceinture orange Ryukyu kobujutsu     Sensei Marc Richard Assistant instructeur  Shodan (1er Dan)Chito Ryu karaté do Ni Dan (2e Dan) kei Shin Ryu […]